Mũi khoan

Hiển thị 11 sản phẩm

  • Mua hàng
    Mũi khoan khoét khóa cửa nhôm 10x100mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm dành cho các loại máy phay khóa sao chép, may phay khóa CNC. Mũi được làm bẳng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi có đường kính là 10mm và chiều dài của mũi khoan là 100mm. Phù hợp để khoan các loại nhôm dày như Xingfa, Maxpro, Topal, vát cạnh hệ 55…

     

    Mũi khoan khoét khóa cửa nhôm 10x100mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay roa nhôm nội thất 4.2x17x8x70mm
    650.000 

    Đây là mũi khoan dành cho máy CNC, được sử dụng để roa nhôm như lỗ bản lề của nhôm nội thất, nhôm cánh kính. Mũi khoan được làm bằng Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi khoan có đường kính đầu là 4.2mm cao 17mm, và đường kính mũi 8mm và tổng chiều dài là 70mm.

     

    Mũi khoan phay roa nhôm nội thất 4.2x17x8x70mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 8x90mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm dành cho các loại máy phay khóa sao chép, may phay khóa CNC. Mũi được làm bẳng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi có đường kính là 8mm và chiều dài của mũi khoan là 90mm. Phù hợp để khoan các loại nhôm dày như Xingfa, Maxpro, Topal, vát cạnh hệ 55…

     

    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 8x90mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan khoét khóa cửa nhôm 8x100mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm dành cho các loại máy phay khóa sao chép, may phay khóa CNC. Mũi được làm bẳng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi có đường kính là 8mm và chiều dài của mũi khoan là 100mm. Phù hợp để khoan các loại nhôm dày như Xingfa, Maxpro, Topal, vát cạnh hệ 55…

    Mũi khoan khoét khóa cửa nhôm 8x100mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 8x100mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm dành cho các loại máy phay khóa sao chép, may phay khóa CNC. Mũi được làm bẳng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi có đường kính là 8mm và chiều dài của mũi khoan là 100mm. Phù hợp để khoan các loại nhôm dày như Xingfa, Maxpro, Topal, vát cạnh hệ 55…

    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 8x100mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 8x120mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm dành cho các loại máy phay khóa sao chép, may phay khóa CNC. Mũi được làm bẳng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi có đường kính là 8mm và chiều dài của mũi khoan là 120mm. Phù hợp để khoan các loại nhôm dày như Xingfa, Maxpro, Topal, vát cạnh hệ 55..

    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 8x120mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 10x100mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm dành cho các loại máy phay khóa sao chép, may phay khóa CNC. Mũi được làm bẳng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi có đường kính là 10mm và chiều dài của mũi khoan là 100mm. Phù hợp để khoan các loại nhôm dày như Xingfa, Maxpro, Topal, vát cạnh hệ 55…

     

    Mũi khoan phay khoét khóa cửa nhôm 10x100mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay khóa cửa nhôm 3 me 10x100mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm 3 me có đường kính 10mm và dài 100mm. Mũi được làm bằng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, nên có thể khoan được hâu hết các loại nhôm trên thị trường hiện nay, đặc biệt thích hợp các loại nhôm dày.

    Mũi khoan phay khóa cửa nhôm 3 me 10x100mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay rãnh thoát nước nhôm 3x60mm
    650.000 

    Đây là mũi khoan phay 3mm và chiều dài mũi là 60mm, thường được sử dụng để khoan phay rãnh thoát nước cho các loại nhôm. Mũi được làm bằng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, nên phù hợp hầu hết các loại nhôm trên thị trường hiện nay.

    Mũi khoan phay rãnh thoát nước nhôm 3x60mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi khoan phay roa nhôm nội thất 4.2x5x8x70mm
    650.000 

    Đây là mũi khoan dành cho máy CNC, được sử dụng để roa nhôm như lỗ bản lề của nhôm nội thất, nhôm cánh kính. Mũi khoan được làm bằng Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi khoan có đường kính đầu là 4.2mm cao 5mm, và đường kính mũi 8mm và tổng chiều dài là 70mm.

    Mũi khoan phay roa nhôm nội thất 4.2x5x8x70mm

    650.000 
  • Mua hàng
    Mũi phay khoét khóa cửa nhôm 6x100mm
    650.000 

    Đây là mũi phay khoét khóa cửa nhôm dành cho các loại máy phay khóa sao chép, may phay khóa CNC. Mũi được làm bẳng chất liệu Wolfram carbide có độ khỏe gấp đôi thép, mũi có đường kính là 6mm và chiều dài của mũi khoan là 100mm. Phù hợp để khoan các loại nhôm dày như Xingfa, Maxpro, Topal, vát cạnh hệ 55…

    Mũi phay khoét khóa cửa nhôm 6x100mm

    650.000