Báo giá thi công điện nước của nội thất AP

Thời gian đăng: 12-10-2014 20:10 | 3280 lượt xemIn bản tin

Bảng báo giá thi công điện và nước
           
STT Thi công lắp đặt điện nước ĐVT S.lượng Đơn giá Thành tiền
VNĐ
1 Lắp đặt điện sửa chữa hoàn thiện M2 m2 phòng 60,000  
(cũ sửa lại)
2 Thi công điện dán dây âm tường hoàn thiện M2 m2 phòng 80,000  
(mới)
2.1 Lắp đặt điện dán dây âm tường + nước M2 m2 phòng 110,000  
(mới)
3 Lắp đặt điện rút dây âm tường hoàn thiện  M2 m2 phòng 90,000  
(mới)
3.1 Lắp đặt  điện rút dây + nước hoàn thiện  M2 m2 phòng 120,000  
(mới)
4 Lắp đặt sửa chữa nước  Phòng 1 1,300,000  
(cũ sửa chữa)
5 Lắp đặt nước hoàn thiện  Phòng 1 1,800,000  
(làm mới S<20m2)
Bình luận